ledenvergadering 2020

geplaatst in: Uncategorized | 0

Het bestuur heeft besloten de ledenvergadering uit te stellen.
Het coronavirus krijgt Nederland meer en meer in zijn greep en naar het zich nu laat aanzien wordt de situatie in ons land ernstiger. Steeds meer bijeenkomsten worden afgezegd.
Het bestuur is daarom van opvatting dat het niet verstandig bijeen te komen .
Wij hopen op uw begrip voor deze beslissing.

Op dit moment kan nog niet worden gezegd wanneer de ledenvergadering wel zal plaats vinden. Zodra dat bekend is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.