Het beste is om zo jong mogelijk lid te worden van onze uitvaartvereniging. Wordt u na uw 30e jaar lid,
dan is een eenmalig inleggeld verschuldigd. Deze is leeftijdsafhankelijk.
Voor donateurs is leeftijdsgrens onbeperkt.

Contributie
– Alleenstaanden   € 26,-
– Gezin                € 52,-
Kinderen tot 18 jaar, die bij de vereniging zijn aangemeld, vallen onder het gezin. Hiervoor is
aanvullende contributie niet nodig.
– Donateurs per persoon € 8,00
Bovenstaande bedragen gelden bij automatische incasso. Voor overige betalingen wordt € 2,– extra
in rekening gebracht.
Belangrijk is dat u ons op de hoogte houdt van wijziging van uw gegevens, zoals gezinssamenstelling,
adres, telefoonnummer of e-mail.
U kunt dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan ons doorgegeven.