Waarom lid worden?

  • · Onze uitvaartleid(st)er zorgt ervoor dat alles met betrekking tot het overlijden en de uitvaart wordt geregeld op de manier zoals de overledene, c.q. de nabestaanden dat wensen.
  • · Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk en door onze samenwerking met de Uitvaartverzorging U.G.N.A. zijn de kosten van diensten en materialen veel lager dan bij commerciële bedrijven. Dit voordeel kan wel oplopen tot € 1.000,– of meer.
  • · Van de uitvaartkosten neemt de vereniging een deel voor haar rekening. Op dit moment is dat € 1.150,–

Wat kost het?

Het beste is om zo jong mogelijk lid te worden van onze uitvaartvereniging. Wordt u na uw 30e jaar lid, dan is een eenmalig inleggeld verschuldigd. Deze is leeftijdsafhankelijk.

De contributie bedraagt voor: * Alleenstaanden € 28,– per jaar * Gezin € 56,– per jaar.

Kinderen tot 18 jaar, die bij de vereniging zijn aangemeld, vallen onder het gezin. Hiervoor is geen aanvullende contributie verschuldigd. Bovenstaande bedragen gelden bij automatische incasso. Voor overige betalingen wordt € 2,– extra in rekening gebracht.

Opzegging.

Een lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden opgezegd. Als dat gebeurt vóór 30 november, eindigt het lidmaatschap op 31 december daaropvolgend. Het is wel verstandig om vooraf over de consequenties contact op te nemen met de ledenadministratie.

Donateurschap

Het is ook mogelijk om donateur te worden van onze vereniging.

U geniet dan dezelfde voordelen, zoals vermeld bij het lidmaatschap.

Er zijn echter een paar verschillen:

  • · U bent bij toetreding geen leeftijdafhankelijk inleggeld verschuldigd, wel eenmalig € 10,– per persoon.
  • · De vereniging neemt niet een deel van de kosten van de uitvaart voor haar rekening.
  • · Jaarlijks is een bijdrage verschuldigd. Op dit moment is dat € 8,50 per persoon.

Een donateurschap wordt vaak afgesloten door mensen, die een leeftijd hebben bereikt dat ze bij toetreding als lid een behoorlijke inleg moeten betalen. Toch vinden zij het belangrijk om deze zaken wel geregeld te willen hebben.

Telefoonnummer in geval van overlijden : 0800 – 024 25 26 (dag en nacht bereikbaar)