P1030119

In veel dorpen bestaat een uitvaartvereniging. De verenigingen bestaan al vele jaren (soms meer dan 100) en zijn meestal ontstaan uit het naoberschap.

Onze vereniging is opgericht op 18 juli 1956. Bij het naoberschap verzorgden de buren de uitvaart. Koffie werd geschonken door de buurvrouwen, de buurmannen waren dragers en één van hen ging de buurt door om te vertellen dat er iemand was overleden. Het “aanzeggen”.

Die tijd ligt achter ons. Doordat het naoberschap geleidelijk verdween, zijn er verenigingen ontstaan die deze taken overnamen. Diverse werkzaamheden worden vaak nog door vrijwilligers uitgevoerd.

Voordeel van een uitvaart door de plaatselijke vereniging is dat de medewerkers bekend zijn met de gewoonten van het dorp en de mogelijkheden, die hiervoor zijn.