P1030119

In veel dorpen bestaat nog een uitvaartvereniging. De verenigingen bestaan al vele (soms meer dan100) jaren en zijn meestal ontstaan uit het naoberschap.
Onze vereniging is opgericht op 18 juli 1956.
Bij het noaberschap verzorgden de buren de uitvaart.Koffie werd geschonken door de buurvrouwen, de buurmannen waren dragers en één van de buren ging door het dorp om te vertellen dat er iemand was overleden. Het “aanzeggen”.
Die tijd ligt achter ons. Omdat huizen kleiner werden en het noaberschap verdween, zijn er verenigingen ontstaan die deze taken overnamen. Diverse werkzaamheden worden vaak nog door vrijwilligers uitgevoerd. Voordeel van een uitvaart door de plaatselijke vereniging is dat de medewerkers bekend zijn met de gewoonten van het dorp en de mogelijkheden in het dorp.