P1020875

Allemaal krijgen we er een keer mee te maken: onze eigen uitvaart.

Vroeger werd hier niet of nauwelijks over gepraat, maar gelukkig is dat tegenwoordig anders. Iedereen gaat op zijn eigen manier om met de dood en men maakt dit steeds vaker vooraf kenbaar.

Wensenboekje:

In een “Persoonlijk Wensenboekje” kunt u uw wensen bij overlijden en de uitvaart vastleggen. Dit kan voorkomen, dat dingen vergeten worden na een overlijden. In een kort tijdbestek moeten dan heel veel beslissingen worden genomen.

Dit wensenboekje kunt u aanvragen bij onze vereniging. Of hier downloaden

Ook is het mogelijk om vooraf al zaken vast te leggen middels een “vooruitregeling”.

De uitvaartleider komt dan bij u langs om alles rustig door te nemen en vast te leggen.

De medewerkers, die voor de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” in Oosterhesselen worden ingezet komen uit het werkgebied en zij kennen de streek en gebruiken. Onder leiding van de uitvaartleider zorgen ze er voor, dat alles bij een overlijden verloopt zoals u dat wenst. We zijn ons ervan bewust, dat geuite wensen respectvol moeten worden uitgevoerd.

U.G.N.A.:

Onze uitvaartvereniging heeft al jarenlang een professionele samenwerking met de Uitvaartverzorging U.G.N.A. in Coevorden. Beide partijen vullen elkaar hierbij prima aan. In 2009 kreeg U.G.N.A. haar certificering van de “Stichting Keurmerk Uitvaartzorg”. Deze certificering wordt slechts toegekend, wanneer aan de hoge eisen van deze stichting wordt voldaan.

Aula:

In Oosterhesselen, Gees en Zwinderen is geen aula met opbaar- en/of condoleanceruimte aanwezig. Daarvoor bent u aangewezen op de aula van o.a. Sleen, Zweeloo of Dalen. Het komt tegenwoordig ook steeds meer voor dat mensen in huis opgebaard worden. Hiervoor is professionele apparatuur beschikbaar.

Telefoonnummer in geval van overlijden : 0800 – 024 25 26 (dag en nacht bereikbaar)