P1030118De medewerkers, die voor de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” in Oosterhesselen worden ingezet komen uit het werkgebied en zij kennen de streek en gebruiken. Onder leiding van de uitvaartleider zorgen ze er voor, dat alles bij een overlijden verloopt zoals u dat wenst. We zijn ons ervan bewust, dat geuite wensen respectvol moeten worden uitgevoerd.
Onze uitvaartvereniging heeft al jarenlang een professionele samenwerking met UGNA(Uitvaartverzorging en Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam) in Coevorden. Beide partijen vullen elkaar hierbij prima aan. In 2009 kreeg UGNA haar certificering van de “Stichting Keurmerk Uitvaartzorg”. Deze certificering wordt slechts toegekend, wanneer aan de hoge eisen van deze stichting wordt voldaan.
In Oosterhesselen, Gees en Zwinderen is een aula met opbaar- en/of condoleanceruimte niet aanwezig. Daarvoor bent u aangewezen op de aula’s van o.a. Sleen, Zweeloo en Dalen. Het komt tegenwoordig ook steeds meer voor dat mensen in huis opgebaard worden. Hiervoor is professionele apparatuur.